top of page

Privacy & Cookie Policy

Erciyas Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. (“Kurum”) olarak http://intocglobal.org/ (“Site”) adresi vasıtasıyla topladığımız tüm verileri her zaman korumayı taahhüt ediyoruz. Site aracılığıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve ilgili mevzuatı gereğince bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen veri sorumlusu sıfatı ile Kent Koop Mah. 1860. Sok. No:31/4 Yenimahalle Ankara adresinde mukim Kurum tarafından aşağıdaki açıklamalarla sınırlı olmak üzere kaydedilmekte, işlenmekte, saklanmakta, güncellenmekte ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Nelerdir?

Kişisel verileriniz, sitenin ilgili bölümlerinde yer alan faaliyetler kapsamında Kurum veya Kurum adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun;

 • maddesinin 1. fıkrası gereğince kullanıcının açık rızası olması halinde,

 • maddenin 2. fıkrasının a bendi gereğince kanunlarda kişisel veri toplanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle, (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 6561 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat)

 • maddenin 2. fıkrasının c bendi gereğince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,

 • maddenin 2. fıkrasının ç bendi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

 • maddenin 2. fıkranın e bendi gereğince bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması halinde,

 • maddenin 2. fıkranın f bendi gereğince kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz sitenin kullanılması, düzgün çalışması ve Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedenlerine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz site içerisinde gerçekleştireceğiniz gezinti sırasında, ürün veya hizmetlerle ilgili iletişime geçilmesi, iş başvurusu yapılması, online kayıt başvuru formu, iletişim formu, burs başvuru formu gibi formların doldurulması halinde ve/veya bizzat herhangi bir amaç doğrultusunda kişisel verilerinizi Kurum’la paylaşmanız halinde işlenebilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz Kurum’dan bir talepte veya şikayette bulunmanız halinde bu talepte ve şikayette belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Kurum’un veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarının bulunması halinde, kullanıcıların ve potansiyel kullanıcıları anlamak ayrıca bunlara ilişkin olarak pazarlama stratejisi geliştirmek, reklam sunmak, sitenin kullanımını geliştirmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Çerez Politikası

Sitede ayrıca çerezler kullanmaktadır ve çerezler yoluyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Çerezler hakkında bilgi almak ve çerezleri kontrol edilmesi hakkında bilgi sahibi olmak adına aşağıdaki bölümü inceleyebilirsiniz.

Çerez nedir?

Çerez: Çerez sitedeki aktiviteleriniz hakkında bilgi toplamak, analiz yapmak ve sitenin uyumlu çalışması adına veri toplamak amacıyla kullanılabilecek küçük bir metin dosyasıdır.

Kullanıcının çerezleri kabul etmesi halinde cihazına bir çerez yerleştirilir veya kullanıcı daha önce siteyi ziyaret ettiyse ve bu çerezlere onay verdiyse çerezler kullanılabilir. Siteyi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Tarayıcınız vasıtasıyla çerezleri engelleyebilir veya kişiselleştirebilirsiniz. Ancak çerezlerin engellenmesi halinde sitenin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Yine tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak bu çerezler otomatik olarak silinmeyebilir. Bu tür çerezlerin nerede saklandığını ve nasıl silinebileceğini belirlemek için lütfen tarayıcı ayarlarınızı kontrol edin. (Detayları aşağıda belirtilmiştir.)

Sitede hangi çerezleri kullanıyoruz?

Kullanılması zorunlu çerezler (Performans): Bu tip çerezler sitenin düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Sitenin güvenli bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi ve sorunsuzca kullanılabilmesi için bu tip çerezlerin kullanılması zorunludur. Bu tip çerezler kullanıcıya pazarlama yapmak, internette nerede olduğunuzu hatırlamak veya kullanıcıyı takip için herhangi bir veri toplamaz. Bu tip çerezler vasıtasıyla toplanan verileri sitenin kullanılması ve korunması için gerekli olduğundan devre dışı bırakılması mümkün değildir.

Analitik çerezler: Bu tip çerezler kullanıcıların tanımlanması, kullanıcıların analitik amaçlarla sayılması ve sitenin kullanılırken nasıl hareket edildiğinin belirlenmesine imkan sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler web sitesinin çalışma şeklinin geliştirilmesine yardımcı olduğu gibi kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarına da yardımcı olur.

 

Site içerisinde kullandığımız çerezler ve bunları kullanma amaçları hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:

Çerez Türü, Çerez Adı, Kaynak, Amaç, Saklama Süresi

Çerez TürüÇerez AdıKaynakAmaçSaklama Süresi

Performansfc_2ankaraek.k12.trSitenin düzgün çalışmasını sağlar.30 dakika

Performansfc_3ankaraek.k12.trSitenin düzgün çalışmasını sağlar.30 dakika

Performansfc_7ankaraek.k12.trSitenin düzgün çalışmasını sağlar.30 dakika

AnalitikSecure-3PSIDCC.google.comKullanıcı tercihlerini tutmak ve güvenliğini sağlamak için kullanılır1 yıl

Analitik__Secure-3PAPISIDgoogle.comYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş Analitik lar göstermek için web sitesi kullanıcısı  ilgi alanlarının bir profilini oluşturur.2 yıl

Analitik__Secure-3PSIDgoogle.comYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş Analitik lar göstermek için web sitesi kullanıcısı  ilgi alanlarının bir profilini oluşturur.2 yıl

AnalitikNID.google.comWeb sitesine yerleştirilmiş Youtube videolarını oynatmak için kullanılır2 gün

Analitik1P_JAR.google.comKullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ve kullanıcının web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği Analitik lara ilişkin bilgileri yürütür1 dakika

AnalitikANIDgoogle.comWeb’de sunulan ve Google tarafından depolanın Analitik lar için kullanılır.3 sene

 

Çerezler nasıl devre dışı bırakılır veya silinir?

Tarayıcınızda tüm veya bazı çerezleri reddetmenize izin veren ayarı etkinleştirerek çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı kullanılması zorunlu olanlar dahil tüm çerezleri devre dışı bırakacak şekilde ayarlamanız halinde siteye tümüyle veya kısmen erişemeyebilirsiniz. Bir çerezi veya çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez. Bu işlemi tarayıcınızda ayrıca yapmanız gerekecektir.

Çerez ayarlarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ‘Seçenekler’ veya ‘Tercihler’ menüsünü inceleyiniz. Alternatif olarak, daha fazla bilgi için tarayıcınızdaki ‘Yardım’ seçeneğine tıklayın. Tarayıcınızın çerez ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz:

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde belirtildiği şekilde kullanıcının açık rızası olması halinde veyahut da 5. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, sizinle iletişime geçilmesi, burs başvuru süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, pazarlama stratejisi geliştirilmesi, taleplerinize cevap verilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla yurtiçinde yer alan iş ortağı üçüncü kişilerle ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine getirerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi ve veri aktarımı yapılması halinde üçüncü kişinin verinin korunması için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesi Kurum tarafından talep edilmektedir. Bunlar haricinde hiçbir koşulda Kurum tarafından kişisel verileriniz herhangi bir amaç ile üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmaz.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle Saklanacaktır?

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde belirtildiği şekilde işleme gerektiren sebeplerin ortadan kalkana kadar ve/veya ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” çerçevesinde belirlenen kriterlere uygun olarak verileriz saklanmakta ve işlenmektedir. Belirtilen sürelerin sona ermesi halinde kişisel veriler silinmekte, anonim hale getirilmekte veya da imha edilmektedir.

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

Kullanıcı Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuruda;

 1. a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Başvurunuzu erciyas.egitim@hs01.kep.tr mail adresi üzerinde Kurum’a iletebilirsiniz. Ayrıca http://alfagrup.k12.tr/ internet sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Kent Koop Mah. 1860. Sok. No:31/4 Yenimahalle Ankara adresine yukarıdaki başvuru koşullarını yerine getirmeye yarayan bilgi ve belgeler ile birlikte iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde başvurucudan ek bilgi talep edilebilir.  Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Image by Kaitlyn Baker
bottom of page